نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان همدان

کشاورزی قانون بقای حیات است .... کشاورز و کشاورزی معادل زندگیست...

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان همدان

روابط عمومی
نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان همدان کشاورزی قانون بقای حیات است .... کشاورز و کشاورزی معادل زندگیست...

اعضای هئیت مدیره صنف کشاورزی شهرستان همدان

نام و نام خانوادگی : جعفر بیات                         سمت : رئیس هئیت مدیره

**************************************

نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم سوزنچی

سمت : نایب رئیس هئیت مدیره     تلفن همراه : 09181112788

*******************************************

نام و نام خانوادگی : رضا مسعودی

سمت : عضو هئیت مدیره             تلفن همراه : 09188171638

*******************************************

نام و نام خانوادگی : ثریا شعبانی

سمت : دبیر اجرائی             تلفن همراه : 09188151420

*******************************************

نام و نام  خانوادگی : فاطمه یارمحمدی     سمت : خزانه دار

*******************************************

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل صادقی     سمت : بازرس

                          ****************** ***********************

آدرس نظام صنفی : همدان بلوار کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان نظام صنفی کشاورزی شهرستان همدان - تلفکس 32674346 - 081تاريخ : چهارشنبه بیستم دی 1391 | 9:51 | نویسنده : روابط عمومی |

نظام صنفی کشاورزی و تعاونی باغداران

 لزوم عضویت بهره برداران بخش باغبانی در نظام صنفی كشاورزی

نشست هئیت مدیره نظام صنفی کشاورزی ، نماینده تعاون روستائی شهرستان ، اتحادیه و هئیت مدیره تعاونی باغداران همدان روز سه شنبه در نظام صنفی کشاورزی 

 

 مصوبات جلسه :

1- عضویت تعاونی باغداران در نظام صنفی کشاورزی

2- ارسال لیست اعضاء تعاونی به نظام صنفی جهت اطلاع رسانی و عضویت

3- حضور نمایندگان نظام صنفی کشاورزی در مجامع تعاونی ها

4- معرفی باغداران  به تامین اجتماعی جهت بیمه کارگران فعال در این بخش

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 | 16:29 | نویسنده : روابط عمومی |

نظام صنفی کشاورزی، صدای کشاورز در مزرعه است

وزیر جهاد كشاورزی در جریان سفر رئیس جمهوری و هیات دولت به استان گلستان در جلسه با مدیران تشکل های کشاورزی استان گلستان گفت: برای حل مشکلات بخش کشاورزی نیاز به راه حل های راهبردی داریم که ممکن است سه تا پنج سال بعد جواب دهد.

مهندس محمود حجتی ضمن اشاره به اهمیت نقش نظام صنفی کشاورزی گفت: نظام صنفی کشاورزی، صدای کشاورز در مزرعه است. نظام صنفی ایجاد شده است تا این صدا به گوش مسئولان و کسی که باید این صدا را بشنود، برسد و حقوق قانونی کشاورز را مطالبه و از آن دفاع نماید.

وی ضمن تاكید بر این كه موضوع سوخت بخش کشاورزی را باید صنف کشاورزی پیگیری كند، افزود: پیگیری حقوق اعضاء از وظایف نظام صنفی است و باید از امکانات موجود مجلس و دولت برای احقاق حقوق کشاورزان استفاده كند.

در این جلسه همچنین رئیس هیئت مدیره  نظام صنفی کشاورزی استان گلستان مواردی را به عنوان پیشنهاد در جهت كاهش مشكلات بخش كشاورزی مطرح داشت كه از آن جمله می توان به بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان بخش کشاورزی (شخص کشاورز ) و رفع مشکلات موجود در مسیر بیمه کارگران بخش، تخصیص اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی کشاورزان در نظام های صنفی و آموزش و توانمند سازی بهره برداران عضو نظام صنفی کشاورزی، افزایش اعتبار دهی و اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان یک سند معتبر در تأمین وثیقه بانکی اشاره كرد.

تنظیم از منبع: گزارش ارسالی دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان گلستانتاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 17:28 | نویسنده : روابط عمومی |

ممنوعیت عضویت كارمندان دولت برای عضویت در هیات مدیره

داوطلب شدن كارمندان شاغل دولت جهت عضویت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شهرستان و استان بر طبق مفاد قانون اساسی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری، ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل و مصوبه هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی ممنوعیت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و نظام صنفی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: دو شغله بودن كارمندان دولت و پذیرش ریاست و مدیریت عامل، عضویت در هیات مدیره و یا بازرس انواع مختلف شركت های خصوصی به جز شركت های تعاونی ادارات محل اشتغال كارمند طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع است.

كرمی مقدم در ادامه افزود: علاوه بر مفاد اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بندهای مختلف قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله بندهای الف و ب ماده 1، بند ج ماده 2 ، ماده 5 و بندهای 3 و 6 این ماده، مصوب مجلس شورای اسلامی، كارمندان دولت در عضویت هیات مدیره و بازرسی هر نوع موسسه و عضویت در اركان مدیریتی و نظارتی در تشكل های حرفه ای، صنفی و شوراها منع شده اند. همچنین در تبصره 4 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 73/10/11 مجلس شورای اسلامی تاكید شده است و طبق تبصره های 5 و 6 همین ماده، افراد متخلف و آمر و صادر كننده مجازات خواهند شد.

وی تصریح كرد: یكی از مصوبات جلسه دوم هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی مورخ 91/7/25 چنین است كه كارمندان شاغل دولت حق عضویت در هیات مدیره شهرستان ها و استان ها ندارند و این پیشنهاد شامل هیات مدیره های فعلی هم می شود و از تاریخ تصویب این پیشنهاد اعضای علی البدل و اصلی، جایگزین كارمندان عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی های شهرستان ها و استان ها می شوند.تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 18:28 | نویسنده : روابط عمومی |

لایحه بودجه 94 و یك فرصت ویژه برای نظامهای صنفی كشاورزی

 

پیش نویس لایحه بودجه سال 1394 آماده ارسال از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب است.

پس از وصول لایحه بودجه در مجلس، فرصتی در اختیار نمایندگان مجلس خواهد بود تا نسبت به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود اقدام نمایند.

از مسئولین نظام های صنفی كشاورزی به عنوان نمایندگان كشاورزان و بهره برداران انتظار می رود تا از طریق ایجاد تعامل و رایزنی با نمایندگان شهرستان های حوزه فعالیت خود در مجلس، مطالبات مرتبط با بخش كشاورزی در قانون بودجه سال 94 جهت دائمی شدن احكام لوایح بودجه سنواتی،پیش بینی و لحاظ گردد؛ از جمله:

-          دائمی شدن قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایان بخش كشاورزی

-          اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی كارهای كشاورزی برای وثیقه قرار گرفتن در امور بانكی

-          تخصیص مبلغ 200 میلیارد ریال اعبتار هرینه ای مورد نیاز برای اجرای برنامه تدوین شده جهت بستر سازی عضویت بهره برداارن در نظام صنفی و همچنین سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی و حمیات و تجهیز نظام های صنفی بر اساس وظایف حاكمیتی بخش كشاورزی و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی  

با توجه به تجربه موفق پیشین هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی در ایجاد تعاملات كارآمد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح و پیگیری مسائل بخش كشاورزی از جمله تصویب قانون تمركز، این امیدواری هست تا این بار با حضوری قوی تر و پیگیرانه تر شاهد ارتقای جایگاه قانونی كشاورزان در جهت كاهش مسائل مهم كشاورزان باشیم.تاريخ : دوشنبه دهم آذر 1393 | 19:26 | نویسنده : روابط عمومی |

بیمه تامین اجتماعی و کشاورزان

اگر سازمان تامين اجتماعي با مشکلات مالي روبروست و بدهي مالي دارد آيا بايد حق کشاورز ضايع شود؟

دهقان نيوز / در حالي که آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 مبني بر برخورداري کشاورزان داراي پروانه فعاليت نظام صنفي از قانون معافيت کارگاه هاي زير 5 نفر در اسفندماه 92 توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ گرديد اما بنظر مي رسد سازمان تامين اجتماعي تاکنون آن را به استان ها ابلاغ نکرده و موجبات گله مندي کشاورزان را فراهم کرده است.

 

مديرکل دفتر تشکلهاي کشاورزي کشور در همين خصوص در گفتگويي با دهقان نيوز گفت: با وجود اينکه آيين نامه اجرايي بند "و" تبصره 15 قانون بودجه سال 93 در خصوص مشمول شدن کشاورزان داراي پروانه فعاليت نظام صنفي از قانون معافيت کارگاه هاي زير 5 نفر را ابلاغ کرده ايم ولي سازمان تامين اجتماعي که مجري اصلي اجراي اين آيين نامه است بدلايلي آن را اجرا نمي کند.


دکتر عبدالرضا مسلمي افزود: سازمان تامين اجتماعي اعلام کرد که بدليل بار مالي فعلا قادر به اجراي اين آيين نامه نيست و همين موضوع باعث شده تا کشاورزان انگيزه اي براي کشاورزي نداشته باشند.


وي با تاکيد بر اهميت بخش کشاورزي گفت: اگر سازمان تامين اجتماعي با مشکلات مالي روبروست و بدهي مالي دارد آيا بايد حق کشاورز ضايع شود؟ کشاورز چه گناهي کرده که بايد از اجراي اين آيين نامه بي بهره مند باشد؟!


مديرکل دفتر تشکلهاي کشاورزي کشور در پايان ابراز اميدواري کرد سازمان تامين اجتماعي در راستاي حمايت از بخش کشاورزي که زمينه ساز امنيت غذايي است، آيين نامه برخورداري کشاورزان داراي پروانه فعاليت نظام صنفي از قانون معافيت کارگاه هاي زير 5 نفر را ابلاغ کند.تاريخ : یکشنبه نهم آذر 1393 | 16:26 | نویسنده : روابط عمومی |

عامل نابودي زمين‌هاي کشاورزي از زبان رييس کل دادگستري ؟

دهقان نيوز / کشاورزي در زمين‌هايي با سطح کم توجيه اقتصادي ندارد. تقسيم ارث بهانه‌اي براي تبديل اين زمين‌ها به خانه باغ و ويلا شده است.

 

رئيس کل دادگستري گلستان گفته خرد شدن زمين‌هاي کشاورزي به خاطر تقسيم ارث، بلاي جان زمين‌هاي کشاورزي کشور شده است.

 

به گزارش دهقان نيوز از گلستان، احمد فاضليان افزود: قُضات تلاش مي‌کنند در آرايي که براي پرونده‌هاي تقسيم ارث صادر مي‌کنند، جلوي خرد شدن زمين‌هاي کشاورزي را بگيرند.

 

وي گفت: دادگستري استان درصدد است با ايجاد وحدت رويه قضايي، جلوي تقسيم زمين‌هاي کشاورزي به قطعات کمتر از چهار هکتار را بگيرد.


وي از مردم نيز خواست هنگام تقسيم ارث، زمين‌هاي کشاورزي را يا يکجا بفروشند يا به صورت توافقي و مشاعي آن را اداره کنند.

 

رئيس کل دادگستري گلستان گفت: هر چند قانون تاکيد دارد از تقسيم زمين‌هاي کشاورزي به کمتر از چهار هکتار جلوگيري شود، اما وراث کمتر به اين موضوع توجه ‌کرده و با خرد کردن زمين‌هاي کشاورزي آن را بين خود تقسيم مي‌کنند.


وي با بيان اين که کشاورزي در زمين‌هايي با سطح کم توجيه اقتصادي ندارد، افزود: تقسيم ارث بهانه‌اي براي تبديل اين زمين‌ها به خانه باغ و ويلا در استان شده است.


به گفته فاضليان، تقسيم زمين‌هاي کشاورزي به قطعات کوچک علاوه بر اين که زمينه تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين عرصه‌ها را فراهم مي‌کند به کشاورزي نيز لطمه وارد مي‌کند.


وي از عزم دستگاه قضايي در برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز در زمين‌هاي کشاورزي خبر داد و گفت: برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز آغاز شده و بزودي هم ساخت و سازهاي غيرمجازي که در زمين‌هاي کشاورزي صورت گرفته است، تخريب خواهد شد.

 

فاضليان با بيان اين که همه احکام قلع و قمع بدون کوچک‌ترين اغماض اجرا مي‌شود، افزود: احکام قلع و قمع بناهاي غيرمجازي که در دستگاه قضايي صادر شده، اما هنوز اجرا نشده است نيز در نوبت اجرا قرار دارد.

 

رئيس کل دادگستري گلستان از مردم خواست براي حفظ اراضي کشاورزي، ملي و منابع طبيعي وارد ميدان شوند و کوچک‌ترين تغيير کاربري را به دستگاه قضايي گزارش دهند.تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 18:25 | نویسنده : روابط عمومی |

جلسه تشریح برنامه و اهداف طرح نیاز سنجی روستاهای بخش شراء

جلسه تشریح برنامه و اهداف طرح نیاز سنجی روستاهای بخش شراء

*******************************

با توجه به سیاستهای دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم و توسعه اشتغال جوانان و در راستای نیاز سنجی آموزش فنی و حرفه ای در سطح  روستاهای کشور

جلسه تشریح برنامه و اهداف طرح نیاز سنجی روستاهای بخش شراء

با حضور جناب آقای تعالی فرماندار محترم شهرستان همدان

مدیران اجرائی  اداره کار و رفاه اجتماعی ،فنی و حرفه ای استان ،نظام صنفی کارهای  کشاورزی ،اتاق اصناف همدان کمیته امداد امام خمینی ،و کلیه دهیاران بخش شراء

راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 93/8/21

با مدیریت بخشدار محترم و توانمند شراء جناب آقای مولائی نیاو میزبانی بخشداری قهاوند

در محل آمفی تئاتر مرکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار گردید . ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 | 21:33 | نویسنده : روابط عمومی |

لزوم عضویت بهره برداران بخش باغبانی در نظام صنفی کشاورزی

 

لزوم عضویت بهره برداران بخش باغبانی

در نظام صنفی کارهای کشاورزیبرابر ابلاغيه شماره 9087/800  مورخ 93/7/23 وزارت جهاد كشاورزي ،

آقاي مهندس حبيب رادفر مشاور محترم معاون وزير ورييس ستاد معاونت امور باغباني ،

خطاب به كليه سازمانهاي جهاد كشاورزي استانهاي كشور ،

مبنی بر  لزوم عضويت شاغلين بخش باغباني در نظام صنفي كارهاي كشاورزي استانها وشهرستانها مورد تاكيد قرار گرفت.


تصوير ابلاغيهتاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 14:30 | نویسنده : روابط عمومی |

طراحی سامانه جامع کشاورزان

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در گفتگو با روزنامه ایران گفت: «بر اساس طرحی که برای ساماندهی کشاورزان در سراسر کشور در نظر گرفته شده تمام اطلاعات مربوط به بهره برداران در پروانه فعالیت آن درج و این اطلاعات در سامانه جامع ثبت می‌شود تا بر اساس آن خدمات و تسهیلات پرداختی به کشاورزان منوط به ورود آنها در این سامانه باشد.»

دكتر عبدالرضا مسلمی با اشاره به وجود 434 نظام صنفی کشاورزی شهرستانی و استانی در کشور افزود: «تعداد كل تشکل‌های فعال در بخش کشاورزی مانند تعداد بهره برداران مشخص نیست و آماری دقیق در این خصوص وجود ندارد چون دستگاه‌‌های مختلف می‌توانند مجوز تشکیل تشکل‌ها را صادر کنند.»

وی یکپارچه کردن قوانین و مقررات را برای اثر بخشی و کارایی بهتر تشکل‌های کشاورزی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تشکل‌های صنفی کشاورزی نمی‌توانند مستقیماً در تنظیم بازار تولیدات کشاورزی دخالت کنند اما سازوکارهای چانه زنی را دارند تا از منافع کشاورزان در بازار دفاع کنند.

مسلمی با تأکید بر اینکه تأمین حقوق صنفی كشاورزان و هویت بخشی به آنان یکی از اهداف نظام صنفی کشاورزی است، افزود: دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در حال طراحی سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات کشاورزان در سراسر کشور است.به گفته مسلمی بر همین اساس 235 شغل در ارتباط با کشاورزی دسته‌‌بندی شده که هر کشاورز با توجه به نوع کار در یکی از این شغل‌ها قرار می‌گیرد و نظام صنفی کشاورزی با توجه به اشتغال کشاورزان برای آنها پروانه فعالیت صادر می‌کند.

مدیرکل تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه در این پروانه فعالیت تمام اطلاعات مربوط به واحد بهره برداری و خود کشاورزان درج می‌شود افزود: تمام اطلاعات مربوط به کشاورز در این سامانه قابل تجمیع است و اطلاعات به‌صورت منطقه‌ای و ملی قابل بهره برداری خواهد بود.وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در طول اجرای برنامه ششم توسعه، سامانه جامع اطلاعات کشاورزان تکمیل شود تا با تفکیک تمام امور مربوط به کشاورزان در زیربخش‌های کشاورزی، نقشه مزارع و زمین‌ها، تعداد بهره برداران و وضعیت كشت و بهره برداری واحدهای کشاورزی مشخص شود.

مسلمی ایجاد چنین سامانه اطلاعاتی را موجب این دانست که دیگر در کشور نیازی به سرشماری کشاورزی نخواهد بود و بر اساس برنامه‌ها هر سال اطلاعات مربوط به کشاورزان در پروانه کاری آنان به روز می‌شود.وی با اشاره به اینکه تاکنون 360 هزار پروانه فعالیت در دفاتر نظام صنفی کشاورزی سراسر کشور به ثبت رسیده گفت: اگر هر کشاورز پروانه فعالیت داشته باشد بر اساس آن میزان نهاده برای هر سال مشخص می‌شود و برنامه ریزی برای تأمین ملزومات کشاورزی به روز و کارآمد خواهد شد.

وی گفت: «یكی از كارهای اساسی نظام صنفی اعتبار بخشی به پروانه فعالیت است كه داشتن آن امتیازاتی را برای كشاورز به  همراه داشته باشد.مثلاً هر کشاورز بر اساس این پروانه خدمات دریافت کند یا از این پروانه‌ها به عنوان ضمانت بانکی و قضایی استفاده شود.»

وی همچنین گفت: «بهره مندی از معافیت سهم بیمه کارفرمایی برای 5 نفر از کارگران فعال در واحدهای کشاورزی یکی دیگر از مزایای عضویت در نظام صنفی كشاورزی است.تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 16:30 | نویسنده : روابط عمومی |

پیام تسلیت

محرم آمد و دلها غمین شد

غم و عشق وبلا با هم عجین شد

فرا رسیدن ایام عزاداری سید الشهدا بر

دلسوختگان و عاشقان“امام حســـین علیه السلام” تسلیت باد.

  تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 12:0 | نویسنده : روابط عمومی |

شیوه نامه صدور پروانه فعالیت


 

برای پیشگیری از هر گونه تخلفات احتمالی در زمینه صدور پروانه فعالیت یا تمدید و ابطال آن  پس از ساعت ها كار كارشناسی و لحاظ تجربه های نظام های صنفی كشاورزی استان ها و بررسی های حقوقی، شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی شهرستان از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران ابلاغ شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی این شیوه نامه با توجه به اجرای آیین نامه و اساسنامه های مصوب نظام صنفی كشاورزی و در راستای تحقق وظیفه این نظام برای هویت دادن و نظم بخشی به مشاغل و شاغلین بخش كشاورزی كشور و همچنین ضرورت یكنواختی در صدور پروانه های فعالیت توسط نظامهای صنفی كشاورزی، ساماندهی امور مربوط به این امر و پیشگیری از هر نوع تخلفات احتمالی به منظور اجرا توسط نظامهای صنفی كشاورزی تدوین و تنظیم گردیده است.

دانلود ابلاغیه

دانلود شیوه نامه 

 از زحمات ، تلاش و پیگیری کارشناسان محترم سازمان مرکزی تعاون روستائی  برای تهیه دستورالعمل تشکر و قدردانی میگردد.

 تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 16:18 | نویسنده : روابط عمومی |

بررسی اصلاحیه آیین نامه

نخستین جلسه بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با حضور نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی ایران)، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مركز نظارت بر اصناف كشور و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در روز بیستم مهرماه جاری در كمیسیون فرعی دولت تشكیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1386، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید و جلسه یاد شده به منظور بررسی، تضارب آرا و نظرات نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه تشكیل گردیده و طی جلسات متعدد آتی نیز پیگیری و تشكیل خواهد شد.

دفتر امور تشكلهای كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی، طی سه سال گذشته جلسات متعددی را برای بازنگری و اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، تعاون روستایی و بوی‍ژه نظام های صنفی كشاورزی در سطوح كشور و استان ها و لحاظ نظرات اصلاحی ارائه شده برگزار نموده است. بر این اساس، آیین نامه اصلاحی جدید جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال گردید.

با توجه به تغییرات گسترده ای كه برای كارآمدتر شدن نظام صنفی، در این آیین نامه انجام گردید و همچنین نظر به روند بررسی مفاد تغییرات، به نظر می رسد بیش از یك ماه برای بررسی اصلاحیه آیین نامه و نهایی سازی آن در جلسات متعدد، زمان برده شود.

نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه آقایان مهندس محمدزاده عضو هیات مدیره، مهندس ابن علیپور مدیر امور حقوقی و دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بودند.تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 15:30 | نویسنده : روابط عمومی |

بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در دستور كار كمیسیون اجتماعی دولت

نخستین جلسه بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با حضور نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی ایران)، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مركز نظارت بر اصناف كشور و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در روز بیستم مهرماه جاری در كمیسیون فرعی دولت تشكیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1386، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید و جلسه یاد شده به منظور بررسی، تضارب آرا و نظرات نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه تشكیل گردیده و طی جلسات متعدد آتی نیز پیگیری و تشكیل خواهد شد.

دفتر امور تشكلهای كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی، طی سه سال گذشته جلسات متعددی را برای بازنگری و اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، تعاون روستایی و بوی‍ژه نظام های صنفی كشاورزی در سطوح كشور و استان ها و لحاظ نظرات اصلاحی ارائه شده برگزار نموده است. بر این اساس، آیین نامه اصلاحی جدید جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال گردید.

با توجه به تغییرات گسترده ای كه برای كارآمدتر شدن نظام صنفی، در این آیین نامه انجام گردید و همچنین نظر به روند بررسی مفاد تغییرات، به نظر می رسد بیش از یك ماه برای بررسی اصلاحیه آیین نامه و نهایی سازی آن در جلسات متعدد، زمان برده شود.

نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه آقایان مهندس محمدزاده عضو هیات مدیره، مهندس ابن علیپور مدیر امور حقوقی و دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بودند.تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 16:20 | نویسنده : روابط عمومی |

دستورالعمل اجرائی شیوه نامه نظارت

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی به زودی ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: پس از ابلاغ شیوه نامه نظارت و ارزیابی به استان های كشور طی نامه شماره148700/34/3/204 مورخ 20/12/1392 به منظور عملیاتی كردن شیوه نامه، "دستور العمل اجرایی" آن در 10 ماده با موضوع سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی و حمایت و تجهیز تنظیم گردیده است كه به همراه فرم های مربوطه جهت اجرا توسط مدیریت استان ها و نظام های صنفی كشاورزی به زودی ابلاغ خواهد شد.

مسعود عدل طلب همچنین در خصوص تدوین و نهایی شدن آیین نامه مدیریت منابع مالی و معاملاتی افزود: آیین نامه مذكور پس از طی مراحل مقدماتی به منظور ایجاد وحدت رویه در زمینه عملیات مالی - معاملاتی و حسابداری و تسهیل در امر كنترل، نظارت و مدیریت منابع مالی نظام های صنفی تدوین و تنظیم گردیده است كه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

این آیین نامه در 5 فصل و 30 ماده تنظیم گردیده و شامل فصول بودجه،‌ درآمد و هزینه معاملات، حسابرسی و حسابداری است كه پس از طی مراحل اداری تا اواخر مهر ماه 93 ابلاغ خواهد شد.

دانلود شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

دانلود نامه ابلاغیه شیوه نامه نظارت تاريخ : پنجشنبه هفدهم مهر 1393 | 16:1 | نویسنده : روابط عمومی |

عید قربان

خــــداونـدا

نشانم ده صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را


خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را


عیدقربان ، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین


عیدسرسپردگی و بندگی بر شما مبارک . . .تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 20:53 | نویسنده : روابط عمومی |

سرشماری کشاورزی 93

سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 صبح روز شنبه پنجم مهرماه جاری با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، استاندار تهران، رئیس مرکز آمار ایران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در یكی از روستاهای تهران و همزمان در استان های كشور با حضور مسئولان مربوطه به طور رسمی آغاز به كار كرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: حدود یک‌پنجم از شاغلان فعلی کشور در بخش کشاورزی هستند، پس باید تلاش کنیم آمار و ارقام به طرز مناسبی جمع‌آوری شود.

اگر اطلاعات كشاورزی دقیق نباشد

محمد باقر نوبخت با بیان این‌که شناخت بخش کشاورزی از طریق آمار و ارقام صورت می گیرد با تاکید بر ارائه اطلاعات صحیح از سوی کشاورزان در سرشماری کشاورزی، گفت: اگر اطلاعات دقیق نباشد و کم گویی انجام شود که البته کشاورزان هیچ وقت چنین کاری را نخواهند کرد، در آن صورت ما ظرفیت بخش کشاورزی را کم برآورد می کنیم و مجبور می‌شویم واردات را افزایش دهیم و با افزایش واردات قطعا نخستین کسانی که زیان می بینند خود کشاورزان هستند، چرا که بازار از محصولات خارجی پر خواهد شد.

وی افزود: در عین حال اگر زیاده گویی نیز انجام شود، در عمل مقدار کافی از محصولات کشاورزی در بازار عرضه نمی‌شود و این موضوع سبب افزایش قیمت عمومی محصولات و نرخ تورم خواهد شد.

6000 نفر آمارگیر؛ آماده با تبلت 

عادل‌آذر رئیس مرکز آمار ایران نیز با بیان اینکه 4 میلیون و 300 هزار بهره‌بردار کشاورزی سرشماری می‌شوند،گفت: در این طرح ملی حدود 12 هزار نفر درگیر هستند و 6 هزار نفر مامور آمارگیر با لباس‌های فرم و دارا بودن آرم سرشماری و کارت شناسایی معتبر مرکز آمار به همراه یک دستگاه تبلت، اطلاعات بهره‌بردار را ظرف مدت 15 تا 20 دقیقه دریافت می‌کنند.

 

گفتنی است این سرشماری چهارمین سرشماری کشاورزی پس از انقلاب اسلامی است و فعالیت های كشاورزی در حوزه های  زراعت، باغداری، پرورش دام سبک و سنگین، پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم و ماهی از جمله رشته هایی است که در این دوره از سرشماری مورد پرسش ماموران قرار می گیرد.

طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 تا 18 آبان ماه امسال در سراسر كشور ادامه خواهد داشت.

تنظیم از منبع: ایانا، ایرنا، ایسنا، فارستاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 17:43 | نویسنده : روابط عمومی |

آغاز مهر

(( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ))

سوگند به قلم، و آنچه را با قلم مي‏نويسند

*********************************************

اول مهرماه يادآور آغاز راه عزت، سعادت و كمال انسان است كه با اندوختن علم و دانش گستره جهان هستي را بيشتر درك مي نمايد و پي به عظمت و قدرت خالق خويش مي برد كه اينچنين با ظرافت و دقت دست به آفرينش جهان هستي زده است.

آموختن علم همواره اگر در كنار معرفت الهي باشد موفق و ارزنده خواهد بود،

چرا كه فروتني و خدمت به مردم از صفات معرفت و كرامت انساني نشئت مي گيرد.

 تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 10:33 | نویسنده : روابط عمومی |

هفته دفاع مقدس

 

آغاز هفته دفاع مقدس

را بر ملت شهيد پرور جمهوري اسلامي ايران تبريك عرض مي نمايیم

 تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 17:33 | نویسنده : روابط عمومی |

روز شعر و ادب فارسی

روز 27 شهریور سال 1367 روز خاموشی استاد شهریار،

شهریار سخن ایران و آذربایجان است؛ شاعری که شعر ترکی "حیدربابایه سلام"اش به بیش از 90 زبان زنده دنیا ترجمه شده است و از این منظر است که استاد شهریار شناخته شده‌ترین شاعر آذربایجانی در دنیا است.

به پاس گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهریار و تحکیم مودّت و دوستی بین اقوام و اقشار مختلف جامعه، روز بیست و هفتم شهریور ماه، "روز ملّی شعر و ادب ایران" نامگذاری شد.

این روزها شعر چون فانوسی در شب طوفانی دنیا بهانه‌ای است برای ورود به دروازه‌های روشنی.انگشت اشاره هنر است که نشان می‌دهد چند موج مانده تا ساحل. چند قدم تا زیبائی  چند قدم تا داشتن لحظاتی سرشار از محبت و دوستی 

چند قدم تا آنی که در آن تفاوت هست و بی‌تفاوتی نیست

 تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 17:31 | نویسنده : روابط عمومی |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.