نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان همدان

کشاورزی قانون بقای حیات است .... کشاورز و کشاورزی معادل زندگیست...

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان همدان

روابط عمومی
نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان همدان کشاورزی قانون بقای حیات است .... کشاورز و کشاورزی معادل زندگیست...

اعضای هئیت مدیره صنف کشاورزی شهرستان همدان

نام و نام خانوادگی : جعفر بیات                         سمت : رئیس هئیت مدیره

**************************************

نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم سوزنچی

سمت : نایب رئیس هئیت مدیره     تلفن همراه : 09181112788

*******************************************

نام و نام خانوادگی : رضا مسعودی

سمت : عضو هئیت مدیره             تلفن همراه : 09188171638

*******************************************

نام و نام خانوادگی : ثریا شعبانی

سمت : دبیر اجرائی             تلفن همراه : 09188151420

*******************************************

نام و نام  خانوادگی : فاطمه یارمحمدی     سمت : خزانه دار

*******************************************

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل صادقی     سمت : بازرس

                          ****************** ***********************

آدرس نظام صنفی : همدان بلوار کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان نظام صنفی کشاورزی شهرستان همدان - تلفکس 32674346 - 081تاريخ : چهارشنبه بیستم دی 1391 | 9:51 | نویسنده : روابط عمومی |

شیوه نامه صدور پروانه فعالیت

 

برای پیشگیری از هر گونه تخلفات احتمالی در زمینه صدور پروانه فعالیت یا تمدید و ابطال آن  پس از ساعت ها كار كارشناسی و لحاظ تجربه های نظام های صنفی كشاورزی استان ها و بررسی های حقوقی، شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی شهرستان از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران ابلاغ شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی این شیوه نامه با توجه به اجرای آیین نامه و اساسنامه های مصوب نظام صنفی كشاورزی و در راستای تحقق وظیفه این نظام برای هویت دادن و نظم بخشی به مشاغل و شاغلین بخش كشاورزی كشور و همچنین ضرورت یكنواختی در صدور پروانه های فعالیت توسط نظامهای صنفی كشاورزی، ساماندهی امور مربوط به این امر و پیشگیری از هر نوع تخلفات احتمالی به منظور اجرا توسط نظامهای صنفی كشاورزی تدوین و تنظیم گردیده است.

دانلود ابلاغیه

دانلود شیوه نامه 

 از زحمات ، تلاش و پیگیری کارشناسان محترم سازمان مرکزی تعاون روستائی  برای تهیه دستورالعمل تشکر و قدردانی میگردد.

 تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 16:18 | نویسنده : روابط عمومی |

بررسی اصلاحیه آیین نامه

نخستین جلسه بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با حضور نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی ایران)، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مركز نظارت بر اصناف كشور و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در روز بیستم مهرماه جاری در كمیسیون فرعی دولت تشكیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1386، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید و جلسه یاد شده به منظور بررسی، تضارب آرا و نظرات نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه تشكیل گردیده و طی جلسات متعدد آتی نیز پیگیری و تشكیل خواهد شد.

دفتر امور تشكلهای كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی، طی سه سال گذشته جلسات متعددی را برای بازنگری و اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، تعاون روستایی و بوی‍ژه نظام های صنفی كشاورزی در سطوح كشور و استان ها و لحاظ نظرات اصلاحی ارائه شده برگزار نموده است. بر این اساس، آیین نامه اصلاحی جدید جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال گردید.

با توجه به تغییرات گسترده ای كه برای كارآمدتر شدن نظام صنفی، در این آیین نامه انجام گردید و همچنین نظر به روند بررسی مفاد تغییرات، به نظر می رسد بیش از یك ماه برای بررسی اصلاحیه آیین نامه و نهایی سازی آن در جلسات متعدد، زمان برده شود.

نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه آقایان مهندس محمدزاده عضو هیات مدیره، مهندس ابن علیپور مدیر امور حقوقی و دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بودند.تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 15:30 | نویسنده : روابط عمومی |

بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در دستور كار كمیسیون اجتماعی دولت

نخستین جلسه بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با حضور نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی ایران)، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مركز نظارت بر اصناف كشور و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در روز بیستم مهرماه جاری در كمیسیون فرعی دولت تشكیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1386، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید و جلسه یاد شده به منظور بررسی، تضارب آرا و نظرات نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه تشكیل گردیده و طی جلسات متعدد آتی نیز پیگیری و تشكیل خواهد شد.

دفتر امور تشكلهای كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی، طی سه سال گذشته جلسات متعددی را برای بازنگری و اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، تعاون روستایی و بوی‍ژه نظام های صنفی كشاورزی در سطوح كشور و استان ها و لحاظ نظرات اصلاحی ارائه شده برگزار نموده است. بر این اساس، آیین نامه اصلاحی جدید جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال گردید.

با توجه به تغییرات گسترده ای كه برای كارآمدتر شدن نظام صنفی، در این آیین نامه انجام گردید و همچنین نظر به روند بررسی مفاد تغییرات، به نظر می رسد بیش از یك ماه برای بررسی اصلاحیه آیین نامه و نهایی سازی آن در جلسات متعدد، زمان برده شود.

نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه آقایان مهندس محمدزاده عضو هیات مدیره، مهندس ابن علیپور مدیر امور حقوقی و دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بودند.تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 16:20 | نویسنده : روابط عمومی |

دستورالعمل اجرائی شیوه نامه نظارت

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی به زودی ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: پس از ابلاغ شیوه نامه نظارت و ارزیابی به استان های كشور طی نامه شماره148700/34/3/204 مورخ 20/12/1392 به منظور عملیاتی كردن شیوه نامه، "دستور العمل اجرایی" آن در 10 ماده با موضوع سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی و حمایت و تجهیز تنظیم گردیده است كه به همراه فرم های مربوطه جهت اجرا توسط مدیریت استان ها و نظام های صنفی كشاورزی به زودی ابلاغ خواهد شد.

مسعود عدل طلب همچنین در خصوص تدوین و نهایی شدن آیین نامه مدیریت منابع مالی و معاملاتی افزود: آیین نامه مذكور پس از طی مراحل مقدماتی به منظور ایجاد وحدت رویه در زمینه عملیات مالی - معاملاتی و حسابداری و تسهیل در امر كنترل، نظارت و مدیریت منابع مالی نظام های صنفی تدوین و تنظیم گردیده است كه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

این آیین نامه در 5 فصل و 30 ماده تنظیم گردیده و شامل فصول بودجه،‌ درآمد و هزینه معاملات، حسابرسی و حسابداری است كه پس از طی مراحل اداری تا اواخر مهر ماه 93 ابلاغ خواهد شد.

دانلود شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

دانلود نامه ابلاغیه شیوه نامه نظارت تاريخ : پنجشنبه هفدهم مهر 1393 | 16:1 | نویسنده : روابط عمومی |

عید قربان

خــــداونـدا

نشانم ده صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را


خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را


عیدقربان ، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین


عیدسرسپردگی و بندگی بر شما مبارک . . .تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 20:53 | نویسنده : روابط عمومی |

سرشماری کشاورزی 93

سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 صبح روز شنبه پنجم مهرماه جاری با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، استاندار تهران، رئیس مرکز آمار ایران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در یكی از روستاهای تهران و همزمان در استان های كشور با حضور مسئولان مربوطه به طور رسمی آغاز به كار كرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: حدود یک‌پنجم از شاغلان فعلی کشور در بخش کشاورزی هستند، پس باید تلاش کنیم آمار و ارقام به طرز مناسبی جمع‌آوری شود.

اگر اطلاعات كشاورزی دقیق نباشد

محمد باقر نوبخت با بیان این‌که شناخت بخش کشاورزی از طریق آمار و ارقام صورت می گیرد با تاکید بر ارائه اطلاعات صحیح از سوی کشاورزان در سرشماری کشاورزی، گفت: اگر اطلاعات دقیق نباشد و کم گویی انجام شود که البته کشاورزان هیچ وقت چنین کاری را نخواهند کرد، در آن صورت ما ظرفیت بخش کشاورزی را کم برآورد می کنیم و مجبور می‌شویم واردات را افزایش دهیم و با افزایش واردات قطعا نخستین کسانی که زیان می بینند خود کشاورزان هستند، چرا که بازار از محصولات خارجی پر خواهد شد.

وی افزود: در عین حال اگر زیاده گویی نیز انجام شود، در عمل مقدار کافی از محصولات کشاورزی در بازار عرضه نمی‌شود و این موضوع سبب افزایش قیمت عمومی محصولات و نرخ تورم خواهد شد.

6000 نفر آمارگیر؛ آماده با تبلت 

عادل‌آذر رئیس مرکز آمار ایران نیز با بیان اینکه 4 میلیون و 300 هزار بهره‌بردار کشاورزی سرشماری می‌شوند،گفت: در این طرح ملی حدود 12 هزار نفر درگیر هستند و 6 هزار نفر مامور آمارگیر با لباس‌های فرم و دارا بودن آرم سرشماری و کارت شناسایی معتبر مرکز آمار به همراه یک دستگاه تبلت، اطلاعات بهره‌بردار را ظرف مدت 15 تا 20 دقیقه دریافت می‌کنند.

 

گفتنی است این سرشماری چهارمین سرشماری کشاورزی پس از انقلاب اسلامی است و فعالیت های كشاورزی در حوزه های  زراعت، باغداری، پرورش دام سبک و سنگین، پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم و ماهی از جمله رشته هایی است که در این دوره از سرشماری مورد پرسش ماموران قرار می گیرد.

طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 تا 18 آبان ماه امسال در سراسر كشور ادامه خواهد داشت.

تنظیم از منبع: ایانا، ایرنا، ایسنا، فارستاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 17:43 | نویسنده : روابط عمومی |

آغاز مهر

(( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ))

سوگند به قلم، و آنچه را با قلم مي‏نويسند

*********************************************

اول مهرماه يادآور آغاز راه عزت، سعادت و كمال انسان است كه با اندوختن علم و دانش گستره جهان هستي را بيشتر درك مي نمايد و پي به عظمت و قدرت خالق خويش مي برد كه اينچنين با ظرافت و دقت دست به آفرينش جهان هستي زده است.

آموختن علم همواره اگر در كنار معرفت الهي باشد موفق و ارزنده خواهد بود،

چرا كه فروتني و خدمت به مردم از صفات معرفت و كرامت انساني نشئت مي گيرد.

 تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 10:33 | نویسنده : روابط عمومی |

هفته دفاع مقدس

 

آغاز هفته دفاع مقدس

را بر ملت شهيد پرور جمهوري اسلامي ايران تبريك عرض مي نمايیم

 تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 17:33 | نویسنده : روابط عمومی |

روز شعر و ادب فارسی

روز 27 شهریور سال 1367 روز خاموشی استاد شهریار،

شهریار سخن ایران و آذربایجان است؛ شاعری که شعر ترکی "حیدربابایه سلام"اش به بیش از 90 زبان زنده دنیا ترجمه شده است و از این منظر است که استاد شهریار شناخته شده‌ترین شاعر آذربایجانی در دنیا است.

به پاس گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهریار و تحکیم مودّت و دوستی بین اقوام و اقشار مختلف جامعه، روز بیست و هفتم شهریور ماه، "روز ملّی شعر و ادب ایران" نامگذاری شد.

این روزها شعر چون فانوسی در شب طوفانی دنیا بهانه‌ای است برای ورود به دروازه‌های روشنی.انگشت اشاره هنر است که نشان می‌دهد چند موج مانده تا ساحل. چند قدم تا زیبائی  چند قدم تا داشتن لحظاتی سرشار از محبت و دوستی 

چند قدم تا آنی که در آن تفاوت هست و بی‌تفاوتی نیست

 تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 17:31 | نویسنده : روابط عمومی |

جلسه كمیته مشورتی دفتر امور تشكل های كشاورزی در همدان

جلسه كمیته مشورتی دفتر امور تشكل های كشاورزی

با حضور روسای ادارات تشکل های كشاورزی استانهای

فارس، خراسان رضوی، هرمزگان، اردبیل و استان همدان

به منظور همفكری، بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشكلات مرتبط با ارزیابی پروژه ها و فعالیت های دفتر امور تشكل های كشاورزی در تاریخ 18-17 شهریورماه 1393 در مركز آموزش شهید غلامی جهاد كشاورزی شهرستان همدان برگزار شد.

اعضای كمیته مشورتی، آقایان: مرادی و جعفری استان فارس، درویش زاده استان هرمزگان، جوادی استان اردبیل، اسپلانیان خراسان رضوی، پاینده استان همدان، ادیب و عدل طلب از دفتر امور تشكل های كشاورزی بودند. 

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیستم شهریور 1393 | 10:30 | نویسنده : روابط عمومی |

نشست نظام صنفی کشاورزی با مدیریت تعاون شهرستان همدان

بازدید مدیر جدید تعاون روستائی شهرستان همدان از نظام صنفی کشاورزی

 تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 19:52 | نویسنده : روابط عمومی |

عید سعید فطر بارک باد

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد
باده خرم عید است که در ساغر شد

روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر

که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد

عید سعید فطر بر شما ره یافتگان ضیافت الهی  مبارکبادتاريخ : سه شنبه هفتم مرداد 1393 | 9:35 | نویسنده : روابط عمومی |

ماشین‌آلات فعال در بخش کشاورزی باید شناسنامه‌دار شوند

فرماندار همدان‌:

خرید غیرقانونی در کمیجان باعث خروج گندم از همدان شده است

فرماندار همدان گفت: خرید غیرقانونی گندم در مراکز خرید تضمینی شهرستان کمیجان باعث خروج این محصول از همدان شده است.

تعالی با بیان این‌که ادوات و ماشین‌آلات فعال در بخش کشاورزی باید شناسنامه‌دار شوند، عنوان کرد: ما به یک دفترچه کنترلی برای مشخص شدن میزان فعالیت، فرسودگی و وضعیت فنی ادوات و ماشین‌آلات فعال کشاورزی نیاز داریم.

وی از انجام سرشماری در بخش کشاورزی در مهرماه سال‌جاری خبر داد و تصریح کرد: سرشماری یکی از کارهای اساسی زیرساختی در بخش کشاورزی است چراکه هرچه آمارها و مستندات دقیق‌تر و به روز باشد برنامه‌ریزی‌هایی که بر مبنای آن‌ها صورت بگیرد اثرگذارتر خواهد بود.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 16:9 | نویسنده : روابط عمومی |

برخی از مسئولان مانع مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز شدند

رئیس کمیسیون کشاورزی  استان همدان گفت:

با وجود اینکه اقدامات بسیار مطلوبی برای مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز کشاورزی آغاز شده بود برخی از افراد با قطع کردن بودجه مانع از ادامه کار شدند

به گزارش خبرگزاری فارساز همدان، ابوالقاسم سوزنچی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جنگ آبی در کشور رخ داده و تلفاتی نیز به دنبال داشته است، اظهار کرد: مسئولان مربوطه هنوز برای جلوگیری از تلفات بیشتر و ساماندهی تلفات پیشین اقدامی نکرده‌اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با بیان اینکه نسل حاضر از سهمیه چندین نسل آینده نیز استفاده کرده است، تصریح کرد: رتبه مدیریت آبی ایران در میان 133 کشور جهان 132 است.

سوزنچی ادامه داد: افرادی که با تخطی از قانون جلوی مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز را گرفتند تا کنون برنامه‌ای برای فرهنگ سازی در حوزه مصرف آب اندیشیده‌اند؟ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 11:43 | نویسنده : روابط عمومی |

هیئت داوری حرکتی نوین در حل اختلافات جامعه کشاورزی

دبیر اجرایی صنف کشاورزی همدان مطرح کرد

هیئت داوری حرکتی نوین در حل اختلافات جامعه کشاورزی

دبیر اجرایی صنف کشاورزی همدان هیئت داوری را حرکتی نوین و سازنده در حل و فصل اختلافات جامعه کشاورزی عنوان کرد.

ثریا شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به فعالیت‌های هیئت داوری حل اختلاف جامعه کشاورزی در همدان اظهار کرد: نخستین کارگاه آموزشی هیئت داوری با حضور رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان محمدرضا مددی، مسئول هیئت داوری ابوالقاسم سوزنچی و 26 نفر از داوران تشکیل شد.

وی افزود: در این کارگاه در خصوص امور قضائی و حقوقی، تعریف جرم، نحوه عملکرد و وظایف داوران توضیحات کاملی ارائه شد.

دبیر اجرایی صنف کشاورزی همدان با تاکید بر اهمیت داوری و کاربرد آن در حل و فصل مشکلات روستائیان تصریح کرد: تمام داوران باید اطلاعات کافی در مورد قانون مدنی داشته و در راستای کار داوری از آن بهره گیرند.

وی با بیان اینکه هیئت داوری حرکتی نوین و سازنده در حل و فصل اختلافات جامعه کشاورزی است، گفت: فرهنگ‌سازی در راستای این مهم نیازمند همکاری داوران و کشاورزان است.

شعبانی با اشاره به استمرار کلاس‌های آموزشی یادآور شد: سعید گلستانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان نیز به عنوان قاضی مشاور طرح داوری صنف کشاورزی همدان انتخاب شد.

وی با بیان اینکه انتخاب هیئت انتظامی رسیدگی به تخلفات اجتماعی داوران نیز در دستور کار هیئت داوری قرار دارد، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی کامل در زمینه هیئت داوری به کشاورزان از طریق دهیاری‌ها و شوراها در روستاها در حال انجام است.

انتهای پیام/89006/س20/چ3000تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 11:39 | نویسنده : روابط عمومی |

ولادت با سعادت امام حسن مجتبی

 (( میلاد دومین اختر تابتاک آسمان ولایت مبارکباد ))

صبر و شكيبائى زينت شخص، وفاى به عهد علامت جوانمردى،

و عجله و شتابزدگى (در كارها بدون انديشه) دليل بى خردى مى باشد.

امام حسن مجتبی (علیه السلام)

************************************************

چنان برای دنیایت تلاش کن که گویاهمیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردامرگت فرا می رسد.
امام حسن مجتبی (علیه السلام)

 

 تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 19:16 | نویسنده : روابط عمومی |

کارگاه آموزشی هئیت داوری

شنبه 21 تیرماه سال 93

برگزاری کارگاه آموزشی برای داوران منتخب هئیت

 

کارگاه آموزشی امروز با حضور  رئیس کانون وکلا جناب اقای مددی ، مسئول هئیت داوری و 30 نفر از  داوران منتخب برگزار شد .

در این کارگاه بعد از توضیح و آموزش کامل در خصوص نحوه اجرای داوری جلسه با  پرسش و پاسخ ادامه یافت .تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 16:18 | نویسنده : روابط عمومی |

کمیته ساماندهی ادوات کشاورزی

روز سه شنبه دهم تیرماه راس ساعت ده صبح

کمیته ساماندهی ادوات کشاورزی با حضور معاونت محترم جهاد کشاورزی شهرستان همدان و کارشناسان این مدیریت ، نماینده محترم فرمانداری و مسئولین ساماندهی ادوات در صنف کشاورزی با دستور کار مشخص برگزار شد .

گزارش بازدید از ادوات روستای امزاجرد

تعیین تکلیف در خصوص فرم های استعلام  و شناسنامه  جهت چاپ

دریافت اطلاعات کشاورزان از مدیریت جهاد کشاورزی جهت اجرای سریعتر ساماندهی

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه پنجم تیر 1393 | 21:7 | نویسنده : روابط عمومی |

520 هزار نفر عضو نظام‌های صنفی کشور هستند

معاون تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران:

520 هزار نفر عضو نظام‌های صنفی کشور هستند

معاون دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران گفت: در کشور 433 شهرستان دارای نظام صنفی هستند و 520 هزار نفر نیز در آن عضو هستند.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مرتضی ادیب ظهر امروز در مراسم افتتاح هیئت داوری حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات کشاورزان شهرستان همدان اظهار داشت: کشاورزی از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در کشور است که به عنوان یک بخش پایه در اصناف نیز شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین اختلافات کشاورزان به بحث آب بر می‌گردد، گفت: به دلیل کمبود آب، کشاورزان ما با بیشترین اختلافات بر سر این موضوع درگیر هستند.

معاون دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: هنگام تدوین قوانین مربوط به داوری در صنف کشاورزی، تمام این اختلافات شناسایی و راه حل آن پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته در روستاها، بزرگان روستا به حل اختلافات پرداخته و میانجی‌گری می‌کردند، بیان داشت: با تلاش‌های خوبی که برای تشکل هیئت داوری اصناف در شهرستان همدان انجام شده، امیدواریم همدان به عنوان پایلوت خوبی برای اجرای این برنامه در کشور باشد.

ادیب تصریح کرد: در کشور 433 شهرستان نظام صنفی دارند که 520 هزار نفر نیز در آن عضو هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم در برنامه 5 ساله آینده تمامی کشاورزان ما در سطح کشور در نظام‌های صنفی عضو شوند.

معاون دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران در پایان سخنانش گفت: داوران باید با عدالت رفتار کنند چرا که کشاورزان ولی نعمتان ما هستند و باید از راضی باشند.

انتهای پیام/89007/ح20تاريخ : پنجشنبه پنجم تیر 1393 | 17:0 | نویسنده : روابط عمومی |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.